koikichi

-46%
2.160.000đ

  • tổng 2 phần 54 tập
  • bản dịch chính xác nhất, hay nhất
  • ra chương mới hàng tuần theo bên Nhật