truyện tranh liên hoàn họa Tàu

 

-30%
-17%
250.000đ

 • trọn bộ 6 cuốn
 • in màu toàn bộ

-25%
450.000đ

 • trọn bộ 4 cuốn in màu
 • giầy ngà chất lượng rất cao
 • độ dày trung bình 180tr/cuốn

-33%
200.000đ

 • Trọn bộ 6 tập in thành 2 cuốn dầy
 • 150 trang/cuốn
 • bản dịch duy nhất lại Việt Nam

-28%
360.000đ

 • Trọn bộ 10 cuốn in thành 3 tập dầy
 • 250 trang/tập
 • bản dịch duy nhất lại Việt Nam

-44%
200.000đ

 • Truyện tranh tàu lien hoàn họa trọn bộ 4q in thành 2 tập dầy
 • 140 trang/cuốn đọc xuôi
 • Bản dịch độc nhất tại truyentranhtuoitho

-50%
200.000đ

 • 6 tập trọn bộ in thành 2 cuốn
 • đọc cùng bộ Phong thần 15 tập
 • bản dịch độc quyền tại truyentranhtuoitho

-8%
550.000đ

 • trọn bộ 11q
 • in theo bản năm 1991
 • chất lượng in cực đẹp nét

-33%
200.000đ

 • in màu toàn bộ
 • khổ lớn a4 y như bộ gốc
 • trọn bộ 1 tập