truyện tranh xưa

-17%
250.000đ

 • trọn bộ 6 cuốn
 • in màu toàn bộ

-6%
620.000đ

 • Truyện tranh xưa trọn bộ 22 cuốn
 • 120 trang/cuốn đọc xuôi
 • Theo bản in hay nhất năm 1995

-7%
280.000đ

 • Trọn bộ 10 cuốn.
 • 110 trang/cuốn
 • Bản gốc xuất bản 1997

-11%
320.000đ

 • Truyện tranh 3F trọn bộ 12 cuốn
 • 120 trang/cuốn đọc xuôi
 • Theo bản in hay nhất năm 1998

-5%
200.000đ

 • Truyện tranh 3F trọn bộ 7 cuốn
 • 120 trang/cuốn đọc xuôi
 • Theo bản in hay nhất năm 1998

-22%
350.000đ

 • Trọn bộ 17 cuốn
 • mỗi cuốn 64 trang ghim giữa
 • bản in lại từ bộ 1995

-8%
1.100.000đ

 • trọn bộ 24 tập
 • bản in đầu năm 1993

-33%
400.000đ

 • Trọn bộ 25 cuốn
 • >30 trang/cuốn
 • bản in đầu tiên năm 1992

-10%
180.000đ

 • Trọn bộ 6 cuốn.
 • 110 trang/cuốn
 • Bản gốc xuất bản 1997

-17%
200.000đ

 • Trọn bộ 4 cuốn
 • 150 trang/cuốn
 • in theo bản in đầu năm 2000

-9%
200.000đ

 • Trọn bộ 7 cuốn.
 • 110 trang/cuốn
 • Bản gốc xuất bản 1997

-20%
200.000đ

 • Trọn bộ 6 cuốn
 • 64 trang/cuốn ghim giữa như bản cũ
 • bản in theo bộ 1990