NA TRA – CÀN KHÔN CUNG – CHẤN THIÊN TIỄN

NA TRA – CÀN KHÔN CUNG – CHẤN THIÊN TIỄN
Ải Trần Đường còn lưu 3 mũi Chấn thiên tiễn, ấy là muốn nhắc nhở các bác chỉ còn 3 ngày nữa là em ngưng nhận #Thương_hải_tang_điền và #Ngàn_dặm_quan_san ạ.
Phong Thần diễn nghĩa là một bộ thần ma tiểu thuyết ra đời ở thời nhà Minh. Mặc dù không được đánh giá cao như tứ đại danh tác, nhưng Phong Thần cũng một tác phẩm được đánh giá cao trong suốt khoảng thời gian 500 năm tồn tại. Tuy nhiên, nếu độc giả chỉ nhìn thấy Phong Thần là bộ truyện miêu tả thế giới thần tiên quỷ quái với phép thuật đầy trời, pháp bảo dậy đất, thì bao nhiêu mật nghĩa mà tác giả Hứa Trọng Lâm giấu trong tác phẩm sẽ trở nên vô nghĩa. Na Tra là một ví dụ điển hình.
Phong Thần miêu tả Na Tra là con thứ ba của Lý Tịnh, Tổng binh ải Trần Đường (陳塘), vốn là Linh Châu Tử đầu thai. Sau khi lớn lên, Na Tra cùng cha và hai anh là Kim Tra, Mộc Tra tới Tây Kỳ đầu quân cho Chu Vũ Vương để cùng phạt Trụ. Không ai có thể ngờ rằng nguyên mẫu để tác giả xây dựng nhân vật này lại chính là Đường Thái tông Lý Thế Dân.
Cha con Na Tra ở ải Trần Đường, một địa danh không có thực, vốn được Hứa Trọng Lâm sáng tạo ra. Chữ Đường (塘) đồng âm với nhà Đường (唐), và cả 2 nhánh Đường triều và Tổng binh Trần Đường đều mang họ Lý, đó là một ý mang tính gợi mở. Trong các sự tích ban đầu của Na Tra, có kể việc Na Tra giết Thái tử của Long vương, lại là một ám chỉ không nhẹ tới việc Thế Dân giết Thái tử Lý Kiến Thành, mà việc đem nắm gân rồng của Ngao Bính đem trả Ngao Quảng thực có phần khá giống Thế Dân sau sự biến Huyền Vũ môn cà chớn vào gặp Đường Cao tổ.
Câu chuyện kể về Na Tra rất liền mạch và cuốn hút, tuy nhiên, bất ngờ lại nảy ra một sự tích không ăn nhập gì vào mạch chuyện, đó là việc dùng cung tên bắn chết Bích Vân đồng tử của Thạch Cơ nương nương. Rồi sau đó báu vật cao cấp Càn khôn cung không xuất hiện lại nữa. Sự “trệch rầy” này hẳn phải ẩn chứa huyền cơ của tác giả.
Phong Thần hồi 13 kể rằng:
Na Tra nhát thấy trên tường vọng đài có treo một cây cung lớn chạm ba chữ Càn Khôn Cung, lại có ba mũi tên khắc ba chữ Chấn Thiên Tiễn.
Na Tra thầm nghĩ: “Thày mình có nói ngày sau mình sẽ làm chức tiên phuông, thu giang sơn Vua Trụ. Vậy thì nay có sẳn Cung tên, tập luyện cho nhuần nhã để ngày sau dùng đến.”
Liền lấy cung, lấp tên, kéo thẳng cánh nhắm bắn qua hướng Tây Nam. Bỗng nghe một tiếng nổ vang trời, hình như tiếng sấm, hào quang chói mắt, oai khí ghê mình. Na Tra hoảng hồn, không dám bắn nữa.
(Nguyên cung tên ấy là của Hoàng Ðế trước kia dùng đánh với Xi Vưu. Dư ba mũi tên thần lưu truyền lại đến đời sau, lâu lắm rồi, không ai kéo cung thần ấy nổi, nên dùng làm vật báu để tại ải Trần Ðường ).
–hết trích–
Na Tra bấy giờ còn chưa giải quyết xong vụ giết Thái tử của Long vương, tự nhiên lại rảnh rỗi rong chơi, thấy cung tiễn là báu vật truyền đời của ải Trần Đường, cầm lên bắn thử, đó là một chi tiết không ăn nhập. Quả thực, Đường Thái tông khi còn là Tần vương rất giỏi cung tiễn. Không chỉ có vậy, cung tiễn của ông còn to dài hơn loại thường rất nhiều. Tân Đường thư – Lưu Hắc Thát truyện chép: “Trước kia, Tần vương lập Thiên Sách phủ, chế cung tiễn lớn gấp bội bình thường. Lần truy đuổi Hắc Thát, bị Đột Quyết vây khốn, liền tự mình bắn tên đuổi lui. Đột Quyết nhặt mũi tên xem, coi như thần linh. Về sau thừa một cánh đại cung, năm mũi trường tiễn, cất vào trong Vũ khố, các đời đều coi là bảo vật. Mỗi lần làm lễ tế Giao, tất bày ra hàng đầu lễ vật để ghi nhớ võ công.”
Ngoại trừ sự khác biệt giữa con số mũi tên (3 và 5) thì sử sách ghi nhận sự kiện nhà Đường xem cung tiễn của Lý Thế Dân là bảo vật truyền đời, hệt như Càn khôn cung và Chấn thiên tiễn ở ải Trần Đường vậy.
Và một sự trùng hợp không thể nói là tình cờ, Tân Đường thư quyển 79 chép “Ẩn Thái tử Kiến Thành có tiểu tự là Tỳ Sa Môn”, truyền thuyết lại kể rằng phu nhân Đường công Lý Uyên trước khi sinh Kiến Thành, nằm mơ thấy việc Tỳ Sa Môn thiên vương thác sinh làm con mình để trợ giúp cha dựng nên nhà Đường, bởi vậy gọi con là Tỳ Sa Môn. Trong khi Lý Tịnh tức Thác tháp Thiên vương chính là hóa thân của Tỳ Sa Môn Thiên vương bên Phật giáo gia nhập Đạo giáo. Cha con một nhà rõ ràng thay, mà lại có ý ám chỉ rằng Kiến Thành mới thực sự phải là người kế nghiệp. Chỉ không biết là mũi tên mà Na Tra bắn chết Bích Vân đồng tử có phải ám chỉ việc Lý Thế Dân tự thân bắn chết Lý Kiến Thành ở Huyền Vũ Môn hay không? Lẽ nào cung Càn khôn, tên Chấn thiên chỉ dùng để giết một đạo đồng? Truyền thuyết kể rằng Kiến Thành giương cung bắn Thế Dân ba phát không trúng, phải chăng ba mũi Chấn thiên tiễn lưu ở ải Trần Đường cũng là một ý ẩn dụ của ba mũi tên bắn trượt này, và tác giả đã biến ba mũi tiễn ấy thành của gia bảo truyền thế của nhà Đường, như một sự giễu nhại sự biến Huyền Vũ môn?
Ghi chép của “To Nhu”

77 thoughts on “NA TRA – CÀN KHÔN CUNG – CHẤN THIÊN TIỄN

 1. BVZ_Moskva_S says:

  Быстромонтажные здания: финансовая выгода в каждой составляющей!
  В сегодняшнем обществе, где минуты – капитал, здания с высокой скоростью строительства стали решением, спасающим для предпринимательства. Эти новейшие строения сочетают в себе твердость, экономичное использование ресурсов и скорость монтажа, что делает их оптимальным решением для разных коммерческих начинаний.
  Металлоконструкции здания под ключ
  1. Быстрое возведение: Секунды – самое ценное в деловой сфере, и экспресс-сооружения обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это значительно ценится в ситуациях, когда срочно нужно начать бизнес и начать получать прибыль.
  2. Финансовая экономия: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто уменьшается, по отношению к традиционным строительным проектам. Это обеспечивает экономию средств и добиться более высокой доходности инвестиций.
  Подробнее на http://www.scholding.ru
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это оптимальное решение для проектов любого масштаба. Они комбинируют в себе быстроту монтажа, эффективное использование ресурсов и устойчивость, что придает им способность наилучшим вариантом для компаний, готовых начать прибыльное дело и выручать прибыль. Не упустите возможность сократить затраты и время, наилучшие объекты быстрого возвода для вашей будущей задачи!

 2. BVZ_Moskva_S says:

  Быстромонтажные здания: бизнес-польза в каждом кирпиче!
  В нынешней эпохе, где минуты – капитал, скоростройки стали решением по сути для коммерческой деятельности. Эти новаторские строения обладают надежность, экономическую эффективность и быстрое строительство, что придает им способность оптимальным решением для бизнес-проектов разных масштабов.
  Быстровозводимые здания
  1. Быстрота монтажа: Секунды – определяющие финансовые ресурсы в экономике, и сооружения моментального монтажа позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это высоко оценивается в условиях, когда важно быстро начать вести бизнес и начать монетизацию.
  2. Экономия средств: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, затраты на экспресс-конструкции часто уменьшается, по сопоставлению с традиционными строительными задачами. Это дает возможность сэкономить деньги и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
  Подробнее на http://www.scholding.ru
  В заключение, моментальные сооружения – это первоклассное решение для предпринимательских задач. Они включают в себя ускоренную установку, экономию средств и высокую прочность, что обуславливает их лучшим выбором для предпринимателей, готовых к мгновенному началу бизнеса и получать доход. Не упустите возможность сократить затраты и время, идеальные сооружения быстрого монтажа для вашей будущей задачи!

 3. Uteplenie_Mt says:

  Эффективное тепловая изоляция фасадов — радость и экономическая эффективность в вашем жилье!
  Согласитесь, ваш домовладение заслуживает превосходного! Теплоизоляция фасадов – не только решение для сбережения на тепле, это инвестиция в комфорт и прочность вашего помещения.
  ✨ Почему утепление с нами-специалистами?
  Мастерство: Наша бригада – квалифицированные. Наш коллектив заботимся о каждой отдельной, чтобы обеспечить вашему дому идеальное теплоизоляция.
  Затраты изоляции: Наша компания ценим ваш финансовые ресурсы. Утепление фасадов частных домов цена – от 1350 руб./кв.м. Это вклад в ваше комфортное будущее!
  Энергосберегающие технологии: Забудьте о термических потерях! Наши не только сохраняют тепловую атмосферу, но и дарят вашему дому новый уровень энергоэффективности.
  Обустройте свой домашний интерьер уютным и привлекательным!
  Подробнее на веб-сайте

  Не предоставляйте свой жилище на волю случая. Доверьтесь нашей бригаде и создайте тепло вместе с нами-специалистами!

 4. Ethan Sturgess says:

  Психолог (др.-греч. ψυχή — душа; λόγος — знание) — специалист, занимающийся изучением проявлений, способов и форм организации психических явлений личности в различных областях человеческой деятельности для решения научно-исследовательских и прикладных задач, а также с целью оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения.

 5. xbetegypt_mpka says:

  Здравствуйте, игроки на xbetegypt!
  Достигните успеха на xbetegypt с эксклюзивными бонусами!
  Наслаждайтесь азартом на нашем сайте каждый день!
  Улучшите свой результат на xbetegypt с нашими премиум предложениями!
  Используйте свой шанс на xbetegypt и выиграйте самые большие призы!
  Достигайте своих целей с xbetegypt каждый день!
  Становитесь частью нашего сообщества и заработайте больше денег!
  Измените свою жизнь с xbetegypt и добейтесь все!
  Освойте играть на xbetegypt и забирайте все больше выигрышей!
  Наслаждайтесь от игры на xbetegypt и забирайте бонусы!
  Освойте новые техники игры на xbetegypt и зарабатывайте больших успехов!
  Восхищайтесь от игры на xbetegypt и познавайте новые возможности каждый день!
  Войдите в мир xbetegypt игры и наслаждайтесь большими бонусами!
  Наслаждайтесь ощущением успеха с xbetegypt каждый день!
  Наслаждайтесь на xbetegypt и побеждайте большими выигрышами!
  Освоите свои навыки на xbetegypt и победите еще больше денег!
  Наслаждайтесь игры на xbetegypt и зарабатывайте большие бонусы каждый день!
  Играйте сегодня на xbetegypt и отличайтесь!
  Освойте играть на xbetegypt и забирайте больше денег каждый день!
  Наслаждайтесь максимум удовольствия от игры на xbetegypt и побеждайте больше бонусов!
  1xbet APK https://1xbet-app-download-ar.com.

 6. best-server-xrumer says:

  Аренда виртуальных серверов (VPS/VDS хостинг)
  – Быстрые серверы СЃ NVMe.
  – Возможность арендовать сервер РЅР° 1 час или 1 сутки
  – Windows – 2012 R2, 2016, 2019, 2022 – бесплатно
  – Управляйте серверами РЅР° лету.
  – Скорость порта подключения Рє сети интернет — 1000 РњР±РёС‚/сек
  – Отлично РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ РїРѕРґ GSA Search Engine Ranker
  – FASTPANEL Рё HestiaCP – бесплатно
  – Более 15 000 сервер уже РІ работе
  – Windows – 2022, 2019, 2016, 2012 R2
  – Отлично РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ РїРѕРґ Xneolinks
  – Отлично РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ РїРѕРґ XRumer + XEvil
  – Ubuntu, Debian, CentOS, Oracle 9 – бесплатно
  – Автоматическая установка Windows – бесплатно
  – Мгновенное развёртывание сервера РІ несколько кликов – бесплатно
  – Отлично РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ РїРѕРґ A-Parser
  – Для сервера сеть РЅР° скорости 1 Гбит!
  – Outline VPN, WireGuard VPN, IPsec VPN.
  – Дата-центр РІ РњРѕСЃРєРІРµ Рё Амстердаме
  – Отлично РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ РїРѕРґ CapMonster
  – Почасовая оплата
  – Супер (аптайм, скорость, РїРёРЅРі, нагрузка)
  – Круглосуточная техническая поддержка – бесплатно

 7. crypto_hokr says:

  Тут можно найти самый удобный crypto swap app
  Выполни обмен криптовалют удобным с этим crypto swap app
  время с этим удобным crypto swap app
  Этот crypto swap app просто освоить даже новичку
  Обменивай криптовалюты мгновенно с помощью этого crypto swap app
  Познакомься с новым способом обмена криптовалют с этим crypto swap app
  Откажись от неудобных обменников и используй этот crypto swap app
  Легкий обмен криптовалют с этим crypto swap app
  Прощай осложненные процедуры обмена с этим удобным crypto swap app
  Облегчи свои финансовые операции с этим crypto swap app
  Не теряй время с этим быстрым crypto swap app
  Перемещай криптовалюты с легкостью благодаря этому crypto swap app
  Воспользуйся простым и удобным crypto swap app
  Заработай больше с помощью этого эффективного crypto swap app
  Оцени новый способ обмена криптовалют с этим crypto swap app
  Обезопась свои финансы с этим надежным crypto swap app
  Обменивай криптовалюты без лишней головной боли с этим crypto swap app
  Познакомься с новым инструментом обмена криптовалют с этим crypto swap app
  Воспользуйся новейшими технологиями с этим crypto swap app
  Удиви своих друзей с этим удобным crypto swap app
  exchange platform for cryptocurrency https://cryptoswapdefidapp.com.

 8. Avtoshkola_yoEi says:

  Заработай права управлять автомобилем в лучшей автошколе!
  Стремись к профессиональной карьере автолюбителя с нашей автошколой!
  Успей пройти обучение в самой автошколе города!
  Учись правильного вождения с нашей автошколой!
  Стань безупречным навыкам вождения с нашей автошколой!
  Научись уверенно водить автомобиль у нас в автошколе!
  Достигай независимости и свободы, получив права в автошколе!
  Прояви мастерство вождения в нашей автошколе!
  Открой новые возможности, получив права в автошколе!
  Приведи друзей и они заработают скидку на обучение в автошколе!
  Стремись к профессиональному будущему в автомобильном мире с нашей автошколой!
  Учись и научись водить автомобиль вместе с нашей автошколой!
  Развивай свои навыки вождения вместе с опытными инструкторами нашей автошколы!
  Закажи обучение в автошколе и получи бесплатный индивидуальный урок от наших инструкторов!
  Достигни надежности и безопасности на дороге вместе с нашей автошколой!
  Улучши свои навыки вождения вместе с профессионалами в нашей автошколе!
  Учись дорожные правила и навыки вождения в нашей автошколе!
  Стремись к настоящим мастером вождения с нашей автошколой!
  Накопи опыт вождения и получи права в нашей автошколе!
  Покори дорогу вместе с нами – закажи обучение в автошколе!
  навчання водіїв http://avtoshkolaznit.kiev.ua/ .

 9. 1_juEn says:

  Bet on all your favorite sports at 1xBet
  Win Big with 1xBet: The Top Sports Betting Platform
  Experience the Excitement of Online Betting with 1xBet
  Get in on the Action with 1xBet: The Best Sports Betting Site
  Unleash Your Winning Potential with 1xBet
  Bet and Win with Confidence at 1xBet
  Join the 1xBet Community and Start Winning Today
  The Ultimate Sports Betting Experience Awaits at 1xBet
  1xBet: Where Champions Are Made
  Take Your Betting to the Next Level with 1xBet
  Get Ready to Win Big at 1xBet
  Multiply Your Winnings with 1xBet’s Exciting Betting Options
  Elevate Your Sports Betting Game with 1xBet
  Sign Up for 1xBet and Start Winning Instantly
  Experience the Thrill of Betting with 1xBet
  1xBet: Your Ticket to Winning Big on Sports
  Don’t Miss Out on the Action at 1xBet
  Join 1xBet Today and Bet on Your Favorite Sports
  Winning Has Never Been Easier with 1xBet
  Get Started with 1xBet and Discover a World of Betting Opportunities
  1xbet 36 1xbet application .

 10. russkiy-diploms-srednee.com says:

  Купить старый диплом техникума – – это вариант оперативно достать запись об учебе на бакалаврской уровне безо лишних трудностей и затрат времени. В столице России предоставляется различные альтернатив подлинных свидетельств бакалавров, предоставляющих удобство и легкость в процедуре.

 11. natyazhn__gzOl says:

  1. Вибір натяжних стель – як правильно обрати?
  2. Топ-5 популярних кольорів натяжних стель
  3. Як зберегти чистоту натяжних стель?
  4. Відгуки про натяжні стелі: плюси та мінуси
  5. Як підібрати дизайн натяжних стель до інтер’єру?
  6. Інноваційні технології у виробництві натяжних стель
  7. Натяжні стелі з фотопечаттю – оригінальне рішення для кухні
  8. Секрети вдалого монтажу натяжних стель
  9. Як зекономити на встановленні натяжних стель?
  10. Лампи для натяжних стель: які вибрати?
  11. Відтінки синього для натяжних стель – ексклюзивний вибір
  12. Якість матеріалів для натяжних стель: що обирати?
  13. Крок за кроком: як самостійно встановити натяжні стелі
  14. Натяжні стелі в дитячу кімнату: безпека та креативність
  15. Як підтримувати тепло у приміщенні за допомогою натяжних стель
  16. Вибір натяжних стель у ванну кімнату: практичні поради
  17. Натяжні стелі зі структурним покриттям – тренд сучасного дизайну
  18. Індивідуальність у кожному домашньому інтер’єрі: натяжні стелі з друком
  19. Як обрати освітлення для натяжних стель: поради фахівця
  20. Можливості дизайну натяжних стель: від класики до мінімалізму
  стелі натяжні ціни http://natjazhnistelitvhyn.kiev.ua/ .

 12. natyazhn__upEt says:

  1. Вибір натяжних стель: як вибрати ідеальний варіант?
  2. Модні тренди натяжних стель на поточний сезон
  3. Які переваги мають натяжні стелі порівняно зі звичайними?
  4. Як підібрати кольори для натяжної стелі у квартирі?
  5. Секрети догляду за натяжними стелями: що потрібно знати?
  6. Як зробити вибір між матовими та глянцевими натяжними стелями?
  7. Натяжні стелі в інтер’єрі: як вони змінюють приміщення?
  8. Натяжні стелі для ванної кімнати: плюси та мінуси
  9. Як підняти стеля візуально за допомогою натяжної конструкції?
  10. Як вибрати правильний дизайн натяжної стелі для кухні?
  11. Інноваційні технології виробництва натяжних стель: що варто знати?
  12. Чому натяжні стелі вибирають для офісних приміщень?
  13. Натяжні стелі з фотопринтом: які переваги цієї технології?
  14. Дизайнерські рішення для натяжних стель: ідеї для втілення
  15. Хімічні реагенти в складі натяжних стель: безпека та якість
  16. Як вибрати натяжну стелю для дитячої кімнати: поради батькам
  17. Які можливості для дизайну приміщень відкривають натяжні стелі?
  18. Як впливає вибір матеріалу на якість натяжної стелі?
  19. Інструкція з монтажу натяжних стель власноруч: крок за кроком
  20. Натяжні стелі як елемент екстер’єру будівлі: переваги та недоліки
  підвісні стелі ціна https://natjazhnistelifvgtg.lviv.ua .

 13. ppu-pro_Mt says:

  Наша группа искусных мастеров подготовлена предлагать вам перспективные системы, которые не только предоставят надежную безопасность от прохлады, но и подарят вашему жилищу трендовый вид.
  Мы практикуем с новейшими составами, сертифицируя долгий запас использования и выдающиеся итоги. Утепление внешнего слоя – это не только экономия ресурсов на обогреве, но и заботливость о экосистеме. Экологичные технические средства, которые мы производим, способствуют не только дому, но и сохранению природных ресурсов.
  Самое основное: Утепление фасада стоимость работ за кв м у нас составляет всего от 1250 рублей за метр квадратный! Это бюджетное решение, которое метаморфозирует ваш помещение в фактический душевный район с скромными затратами.
  Наши проекты – это не только утепление, это формирование пространства, в где каждый элемент выражает ваш собственный образ. Мы примем в расчет все все твои желания, чтобы осуществить ваш дом еще еще больше гостеприимным и привлекательным.
  Подробнее на интернет-ресурсе
  Не откладывайте дела о своем ларце на потом! Обращайтесь к профессионалам, и мы сделаем ваш помещение не только теплым, но и модернизированным. Заинтересовались? Подробнее о наших трудах вы можете узнать на веб-сайте. Добро пожаловать в сферу спокойствия и качественного исполнения.

 14. berci_toPi says:

  1. Почему берцы – это обязательный элемент стиля?
  2. Как выбрать идеальные берцы для осеннего гардероба?
  3. Тренды сезона: кожаные берцы или замшевые?
  4. 5 способов носить берцы с платьем
  5. Какие берцы выбрать для повседневного образа?
  6. Берцы на платформе: комфорт и стиль в одном
  7. Какие берцы будут актуальны в этом году?
  8. Маст-хэв сезона: военные берцы в стиле милитари
  9. 10 вариантов сочетания берцов с джинсами
  10. Зимние берцы: как выбрать модель для холодного сезона
  11. Элегантные берцы на каблуке: идеальный вариант для офиса
  12. Секреты ухода за берцами: как сохранить первоначальный вид?
  13. С какой юбкой носить берцы: советы от стилистов
  14. Как подобрать берцы под фасон брюк?
  15. Берцы на шнуровке: стильный акцент в образе
  16. Берцы-челси: универсальная модель для любого стиля
  17. С чем носить берцы на плоской подошве?
  18. Берцы с ремешками: акцент на деталях
  19. Как выбрать берцы для прогулок по городу?
  20. Топ-5 брендов берцев: качество и стиль в одном
  військові берці бєрци ціна .

 15. berci_ipPi says:

  1. Почему берцы – это обязательный элемент стиля?
  2. Как выбрать идеальные берцы для осеннего гардероба?
  3. Тренды сезона: кожаные берцы или замшевые?
  4. 5 способов носить берцы с платьем
  5. Какие берцы выбрать для повседневного образа?
  6. Берцы на платформе: комфорт и стиль в одном
  7. Какие берцы будут актуальны в этом году?
  8. Маст-хэв сезона: военные берцы в стиле милитари
  9. 10 вариантов сочетания берцов с джинсами
  10. Зимние берцы: как выбрать модель для холодного сезона
  11. Элегантные берцы на каблуке: идеальный вариант для офиса
  12. Секреты ухода за берцами: как сохранить первоначальный вид?
  13. С какой юбкой носить берцы: советы от стилистов
  14. Как подобрать берцы под фасон брюк?
  15. Берцы на шнуровке: стильный акцент в образе
  16. Берцы-челси: универсальная модель для любого стиля
  17. С чем носить берцы на плоской подошве?
  18. Берцы с ремешками: акцент на деталях
  19. Как выбрать берцы для прогулок по городу?
  20. Топ-5 брендов берцев: качество и стиль в одном
  купити берці зсу берці talan .

 16. ppu-pro_Mt says:

  Наша команда опытных мастеров проштудирована предъявить вам актуальные подходы, которые не только гарантируют надежную защиту от прохлады, но и подарят вашему коттеджу трендовый вид.
  Мы практикуем с современными компонентами, подтверждая постоянный срок работы и великолепные эффекты. Теплоизоляция внешней обшивки – это не только сокращение расходов на подогреве, но и заботливость о экосистеме. Энергоспасающие методы, какие мы применяем, способствуют не только зданию, но и сохранению природных ресурсов.
  Самое основополагающее: Стоимость работ по утеплению фасада у нас стартует всего от 1250 рублей за метр квадратный! Это доступное решение, которое преобразит ваш дом в реальный душевный местечко с минимальными затратами.
  Наши работы – это не исключительно утепление, это разработка пространства, в где каждый элемент отражает ваш свой манеру. Мы берем во внимание все твои потребности, чтобы осуществить ваш дом еще больше теплым и привлекательным.
  Подробнее на http://ppu-prof.ru/
  Не откладывайте занятия о своем доме на потом! Обращайтесь к профессионалам, и мы сделаем ваш обиталище не только тепличным, но и моднее. Заинтересовались? Подробнее о наших работах вы можете узнать на веб-ресурсе. Добро пожаловать в мир гармонии и высоких стандартов.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *