dương tiễn

-50%
200.000đ

  • 6 tập trọn bộ in thành 2 cuốn
  • đọc cùng bộ Phong thần 15 tập
  • bản dịch độc quyền tại truyentranhtuoitho

-33%
800.000đ

  • trọn bộ 8 tập như bản gốc 1975
  • in chất lượng cao trên nền giấy ngà vàng đẹp