Chiến Thần Dương Tiễn – Truyện tranh Tàu Liên hoàn họa

Giá gốc là: 400.000đ.Giá hiện tại là: 200.000đ.

  • 6 tập trọn bộ in thành 2 cuốn
  • đọc cùng bộ Phong thần 15 tập
  • bản dịch độc quyền tại truyentranhtuoitho
Chiến Thần Dương Tiễn – Truyện tranh Tàu Liên hoàn họa

Giá gốc là: 400.000đ.Giá hiện tại là: 200.000đ.