Chiến Thần Dương Tiễn – Truyện tranh Tàu Liên hoàn họa

200.000đ

  • 6 tập trọn bộ in thành 2 cuốn
  • đọc cùng bộ Phong thần 15 tập
  • bản dịch độc quyền tại truyentranhtuoitho
Chiến Thần Dương Tiễn – Truyện tranh Tàu Liên hoàn họa

200.000đ