khương tử nha

-26%
650.000đ

  • Truyện giấy nâu trọn bộ 34 cuốn (32 tập)
  • 36 trang/cuốn
  • Theo bản in đầu tiên năm 1991

-33%
800.000đ

  • trọn bộ 8 tập như bản gốc 1975
  • in chất lượng cao trên nền giấy ngà vàng đẹp