Kim Khánh – Phong Thần diễn nghĩa – vẽ năm 1991 – Truyện tranh liên hoàn họa

650.000đ

  • Truyện giấy nâu trọn bộ 34 cuốn (32 tập)
  • 36 trang/cuốn
  • Theo bản in đầu tiên năm 1991

Cho phép đặt hàng trước

Kim Khánh – Phong Thần diễn nghĩa – vẽ năm 1991 – Truyện tranh liên hoàn họa

650.000đ