tetsuya chiba

-8%
230.000đ

 • Truyện tranh xưa trọn bộ 7 cuốn
 • 140 trang/cuốn đọc xuôi
 • Theo bản in hay nhất năm 1995

-3%
320.000đ

 • Truyện tranh cùng tác giả Tetsuya Chiba trọn bộ 11 cuốn
 • 130 trang/cuốn đọc xuôi
 • Theo bản in hay nhất năm 1998

-6%
220.000đ

 • Trọn bộ 5 cuốn
 • 160 trang/cuốn
 • Bản gốc xuất bản 1995

-9%
320.000đ

 • Trọn bộ 11 cuốn.
 • 130 trang/cuốn
 • Bản gốc xuất bản 1997

-17%
200.000đ

 • Trọn bộ 4 cuốn
 • 150 trang/cuốn
 • in theo bản in đầu năm 2000