Ninja loạn thị đọc xuôi, bản dịch thuần Việt hay nhất lịch sử truyện tranh

999.999đ

  • 40 tập đọc xuôi
  • bản in cực đẹp
  • phục dựng lại theo bản đầu năm 1997
Ninja loạn thị đọc xuôi, bản dịch thuần Việt hay nhất lịch sử truyện tranh

999.999đ