truyện tàu liên hoàn họa

-20%
Hết hàng
320.000đ

 • Trọn bộ 8 cuốn
 • in khổ a4, giấy nâu cổ xưa
 • độc quyền xuất bản

-50%
200.000đ

 • Trọn bộ 8 cuốn
 • in khổ a5 mỗi cuốn 16 trang
 • độc quyền tại VN

-33%
99.999đ

 • Trọn bộ 1 cuốn
 • 82 trang/cuốn
 • bản dịch duy nhất lại Việt Nam

-10%
180.000đ

 • Trọn bộ 4 cuốn
 • in khổ a4 giấy nâu cổ xưa
 • độc quyền xuất bản lại Việt Nam

-50%
200.000đ

 • Trọn bộ 5 tập in thành 2 cuốn
 • dịch thuật độc quyền tại shop
 • 130 trang/q tranh cực đẹp

-50%
200.000đ

 • Trọn bộ 7tập in thành 2 cuốn
 • 140trang/cuốn
 • bản dịch duy nhất lại Việt Nam

-25%
600.000đ

 • Truyện tranh tàu liên hoàn họa trọn bộ 27 cuốn
 • 64 trang/cuốn
 • theo bản in đẹp nhất năm 1990