Tứ du Ký – Bắc Du Ký – Bắc Du Chân Võ trọn bộ 5 tập -Truyện tranh liên hoàn họa

200.000đ

  • Trọn bộ 5 tập in thành 2 cuốn
  • dịch thuật độc quyền tại shop
  • 130 trang/q tranh cực đẹp
Tứ du Ký – Bắc Du Ký – Bắc Du Chân Võ trọn bộ 5 tập -Truyện tranh liên hoàn họa

200.000đ