Phong thần diễn nghĩa – Tranh truyện liên hoàn họa phiên bản đẹp nhất lịch sử.

850.000đ

  • Trọn bộ 31 tập nhỏ in thành 15 cuốn
  • ~150 trang/cuốn
  • bản dịch duy nhất lại Việt Nam

 

Cho phép đặt hàng trước

Phong thần diễn nghĩa – Tranh truyện liên hoàn họa phiên bản đẹp nhất lịch sử.

850.000đ