Hậu Tây Du Ký: Tôn Ngộ Không đấu 18 la hán – truyện tranh liên hoàn họa bản mới nhất full 2 tập

200.000đ

  • Trọn bộ 7 tập in thành 2 cuốn dầy
  • 150 trang/cuốn
  • bản dịch duy nhất lại Việt Nam
Hậu Tây Du Ký: Tôn Ngộ Không đấu 18 la hán – truyện tranh liên hoàn họa bản mới nhất full 2 tập

200.000đ