Truyện tranh Người máy siêu đẳng – bản in theo bộ năm 1997

Giá gốc là: 820.000đ.Giá hiện tại là: 700.000đ.

  • Trọn bộ 27 cuốn.
  • 120 trang/cuốn
  • Bản gốc xuất bản 1997
Truyện tranh Người máy siêu đẳng – bản in theo bộ năm 1997

Giá gốc là: 820.000đ.Giá hiện tại là: 700.000đ.