Tứ Du Ký – Tề Thiên Đại Thánh 1989 – Họa sĩ Văn Minh, Đức Lâm khổ to a4 in màu cực đẹp

850.000đ

  • tổng 42 tập in thành 4 tập to
  • mỗi tập 170 trang in màu khổ a4
  • bản in theo năm 1989
Tứ Du Ký – Tề Thiên Đại Thánh 1989 – Họa sĩ Văn Minh, Đức Lâm khổ to a4 in màu cực đẹp

850.000đ