truyện tranh

-29%
Giá gốc là: 2.100.000đ.Giá hiện tại là: 1.500.000đ.

 • Trọn bộ 67 cuốn
 • In theo bản gốc xuất bản 1995
 • Chỉ nhận giao dịch trực tiếp hoặc chuyển khoản đặt trước

-29%
Giá gốc là: 450.000đ.Giá hiện tại là: 320.000đ.

 • trọn bộ 4 tập
 • 130 trang/tập
 • bản dịch mới nhất

-28%
Giá gốc là: 500.000đ.Giá hiện tại là: 360.000đ.

 • Trọn bộ 10 cuốn in thành 3 tập dầy
 • 250 trang/tập
 • bản dịch duy nhất lại Việt Nam

-50%
Giá gốc là: 400.000đ.Giá hiện tại là: 200.000đ.

 • 6 tập trọn bộ in thành 2 cuốn
 • đọc cùng bộ Phong thần 15 tập
 • bản dịch độc quyền tại truyentranhtuoitho

-33%
Giá gốc là: 300.000đ.Giá hiện tại là: 200.000đ.

 • Trọn bộ 6 cuốn in thành 2 tập dầy
 • 160 trang/tập
 • bản dịch duy nhất lại Việt Nam

-11%
Giá gốc là: 720.000đ.Giá hiện tại là: 640.000đ.

 • Truyện Tranh 3F tuổi thơ trọn bộ 23 cuốn
 • 120trang/cuốn đọc xuôi
 • Theo bản in hay nhất năm 1997

-19%
Giá gốc là: 810.000đ.Giá hiện tại là: 660.000đ.

 • Trọn bộ 27 cuốn.
 • 120 trang/cuốn
 • Bản gốc xuất bản 1997

-9%
Giá gốc là: 330.000đ.Giá hiện tại là: 300.000đ.

 • Truyện Tranh 3F tuổi thơ trọn bộ 11 cuốn
 • 120trang/cuốn đọc xuôi
 • Theo bản in hay nhất năm 1998

-11%
Giá gốc là: 360.000đ.Giá hiện tại là: 320.000đ.

 • Truyện tranh 3F trọn bộ 12 cuốn
 • 120 trang/cuốn đọc xuôi
 • Theo bản in hay nhất năm 1998

-13%
Giá gốc là: 480.000đ.Giá hiện tại là: 420.000đ.

 • Truyện Tranh 3F tuổi thơ trọn bộ 16 cuốn
 • 120trang/cuốn đọc xuôi
 • Theo bản in hay nhất năm 1998

-5%
Giá gốc là: 210.000đ.Giá hiện tại là: 200.000đ.

 • Truyện tranh 3F trọn bộ 7 cuốn
 • 120 trang/cuốn đọc xuôi
 • Theo bản in hay nhất năm 1998

-11%
Giá gốc là: 450.000đ.Giá hiện tại là: 400.000đ.

 • Truyện Tranh 3F tuổi thơ trọn bộ 15 cuốn
 • 120trang/cuốn đọc xuôi
 • Theo bản in hay nhất năm 1999