Dương Gia tướng – truyện tranh liên hoàn họa đặc sắc

200.000đ

  • Trọn bộ 6 cuốn in thành 2 tập dầy
  • 160 trang/tập
  • bản dịch duy nhất lại Việt Nam
Dương Gia tướng – truyện tranh liên hoàn họa đặc sắc

200.000đ