Kim Khánh – Nam Du Huê Quang – Đông Du Bát Tiên – truyện tranh liên hoàn họa

400.000đ

  • Hai bộ, mỗi bộ 2 cuốn
  • 250 trang/cuốn
  • Bản gốc xuất bản 1995
  • Mua lẻ từng bộ xin liên hệ riêng
Kim Khánh – Nam Du Huê Quang – Đông Du Bát Tiên – truyện tranh liên hoàn họa

400.000đ