Kim Khánh – Nam Du Huê Quang – Đông Du Bát Tiên – truyện tranh liên hoàn họa

Giá gốc là: 500.000đ.Giá hiện tại là: 400.000đ.

  • Hai bộ, mỗi bộ 2 cuốn
  • 250 trang/cuốn
  • Bản gốc xuất bản 1995
  • Mua lẻ từng bộ xin liên hệ riêng
Kim Khánh – Nam Du Huê Quang – Đông Du Bát Tiên – truyện tranh liên hoàn họa

Giá gốc là: 500.000đ.Giá hiện tại là: 400.000đ.