Tứ Du Ký – Đông Du Ký – Đông du bát tiên – Tranh truyện liên hoàn họa

Original price was: 3.555.555đ.Current price is: 200.000đ.

  • Trọn bộ 6 tập in thành 2 cuốn dầy
  • ~150 trang/cuốn
  • bản dịch duy nhất lại Việt Nam
Tứ Du Ký – Đông Du Ký – Đông du bát tiên – Tranh truyện liên hoàn họa

Original price was: 3.555.555đ.Current price is: 200.000đ.