Truyện dài bằng tranh Tề Thiên Đại Thánh, phụ bản báo Buổi Sáng xuất bản trước năm 1975

Giá gốc là: 2.200.000đ.Giá hiện tại là: 1.800.000đ.

  • trọn bộ 18 tập theo bản in năm 1962
  • in màu trên giấy ngà chất lượng cực cao
  • độc quyền tại VN
Tề Thiên Đại Thánh bằng tranh phụ bản báo Buổi Sáng
Truyện dài bằng tranh Tề Thiên Đại Thánh, phụ bản báo Buổi Sáng xuất bản trước năm 1975

Giá gốc là: 2.200.000đ.Giá hiện tại là: 1.800.000đ.