Bốn bộ Trinh Quán đời Đường – Đại Tùy Đường truyện tranh, liên hoàn họa khởi đầu đời Đường.

777.777đ

  • Trọn bộ 30 tập, in thành 10 cuốn dầy
  • 160 trang/cuốn
Bốn bộ Trinh Quán đời Đường – Đại Tùy Đường truyện tranh, liên hoàn họa khởi đầu đời Đường.

777.777đ