kim khánhliên hoàn họa

-26%
Original price was: 880.000đ.Current price is: 650.000đ.

  • Truyện giấy nâu trọn bộ 34 cuốn (32 tập)
  • 36 trang/cuốn
  • Theo bản in đầu tiên năm 1991

-23%
Original price was: 1.111.111đ.Current price is: 850.000đ.

  • Trọn bộ 31 tập nhỏ in thành 15 cuốn
  • ~150 trang/cuốn
  • bản dịch duy nhất lại Việt Nam