phong thần

-50%
Giá gốc là: 400.000đ.Giá hiện tại là: 200.000đ.

 • 6 tập trọn bộ in thành 2 cuốn
 • đọc cùng bộ Phong thần 15 tập
 • bản dịch độc quyền tại truyentranhtuoitho

-26%
Giá gốc là: 880.000đ.Giá hiện tại là: 650.000đ.

 • Truyện giấy nâu trọn bộ 34 cuốn (32 tập)
 • 36 trang/cuốn
 • Theo bản in đầu tiên năm 1991

-23%
Giá gốc là: 1.111.111đ.Giá hiện tại là: 850.000đ.

 • Trọn bộ 31 tập nhỏ in thành 15 cuốn
 • ~150 trang/cuốn
 • bản dịch duy nhất lại Việt Nam
 

-33%
Giá gốc là: 1.200.000đ.Giá hiện tại là: 800.000đ.

 • trọn bộ 8 tập như bản gốc 1975
 • in chất lượng cao trên nền giấy ngà vàng đẹp

-20%
Giá gốc là: 500.000đ.Giá hiện tại là: 400.000đ.

 • Trọn bộ 5 cuốn.
 • 400 trang/cuốn
 • Bản gốc xuất bản 1991