phong thần

-50%
200.000đ

 • 6 tập trọn bộ in thành 2 cuốn
 • đọc cùng bộ Phong thần 15 tập
 • bản dịch độc quyền tại truyentranhtuoitho

-26%
650.000đ

 • Truyện giấy nâu trọn bộ 34 cuốn (32 tập)
 • 36 trang/cuốn
 • Theo bản in đầu tiên năm 1991

-23%
850.000đ

 • Trọn bộ 31 tập nhỏ in thành 15 cuốn
 • ~150 trang/cuốn
 • bản dịch duy nhất lại Việt Nam
 

-33%
800.000đ

 • trọn bộ 8 tập như bản gốc 1975
 • in chất lượng cao trên nền giấy ngà vàng đẹp

-20%
400.000đ

 • Trọn bộ 5 cuốn.
 • 400 trang/cuốn
 • Bản gốc xuất bản 1991