tây du ký

-43%
200.000đ

 • Trọn bộ 7 tập in thành 2 cuốn dầy
 • 150 trang/cuốn
 • bản dịch duy nhất lại Việt Nam

-1%
330.000đ

 • gồm 200 tranh màu khổ lớn a4

-20%
200.000đ

 • Trọn bộ 6 cuốn
 • 64 trang/cuốn ghim giữa như bản cũ
 • bản in theo bộ 1990

-18%
1.800.000đ

 • trọn bộ 18 tập theo bản in năm 1962
 • in màu trên giấy ngà chất lượng cực cao
 • độc quyền tại VN

-94%
200.000đ

 • Trọn bộ 6 tập in thành 2 cuốn dầy
 • ~150 trang/cuốn
 • bản dịch duy nhất lại Việt Nam

-17%
1.000.000đ

 • Trọn bộ 40 tập in thành 18q
 • bản dịch của dịch giả Trần Đình Chiến
 • tranh cực đẹp

-25%
600.000đ

 • Truyện tranh tàu liên hoàn họa trọn bộ 27 cuốn
 • 64 trang/cuốn
 • theo bản in đẹp nhất năm 1990

-29%
850.000đ

 • tổng 42 tập in thành 4 tập to
 • mỗi tập 170 trang in màu khổ a4
 • bản in theo năm 1989